Nyheter

2017-07-10 10:30

Respektera tomter och privata vägar...

Kära HittaHärnösand-deltagare! Vi har fått in ett klagomål från stugägare som upplever trafik och olämpliga parkeringar på privat väg. Vi vill uppmana alla våra deltagare att inte vistas på tomtmark och att inte köra på privata vägar. Den absoluta majoriteten av markägare är mycket positiva till orientering och friluftsliv i allmänhet och den absoluta majoriteten av HittaHärnösands deltagare är väldigt hänsynstagande. Våra möjligheter att arrangera HittaHärnösand bygger på goda relationer till markägare därför är vi också beroende av att våra deltagare visar hänsyn. Läs gärna om allemansrätten. www.naturvardsverket.se
Alla nyheter

Stolta sponsorer 2018

Qlurix